רכישת כרטיסים בהנחההתקשרו אלינונווטו אלינו

המתקנים בפארק